Tiež

Dalia


Dalia:Dalia je hľúzovitá rastlina pôvodom z Mexika. Na trhu sa nachádzajú dahlia každého tvaru a farby a tiež rôznych veľkostí, od 20 do 25 cm trpaslíkov, až do 100 - 120 cm od najvyšších a najväčších dahlia.
Kvety sú kvetinové hlavy a kvitnú od konca jari do konca leta.
Pestujú sa v dobrej pôde, sú čerstvé, bohaté a dobre odvodnené, prípadne veľmi mäkké, aby hľuzy mohli vyvinúť dobrý koreňový systém.
V oblastiach s veľmi chladnými zimami sa na konci zimy vysádzajú dahlia, keď je mráz iba spomienkou, na slnečnej polohe. V oblastiach s miernymi zimami však môžu dahlias zostať doma aj v chladnom období, keď sú úplne vegetatívne.
Polievanie musí byť zabezpečené v čase implantácie a potom iba v prípade sucha, ktoré je počas obdobia kvitnutia obzvlášť ostražité.
Po výsadbe hľúz, ale každý rok na jar, rozprestierame po dahliach granulované hnojivo s pomalým uvoľňovaním, ktoré sa za zalievania poleje.